Pha
Phương pháp quản lý bán hàng T.D.O.M (T)

PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ BÁN HÀNG T.D.O.M LÀ GÌ?

Trong loạt bài viết về quản lý bán hàng khu vực - Asm mình đã khái quát các thông tin về chân dung Asm, vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ. Bài viết này sẽ đi sâu hơn về các phương pháp, cách thức quản lý bán hàng. Vậy, phương pháp quản lý bán hàng T.D.O.M là gì?

0 Comments
Sales Sup
Sales Supervisor, các kỹ năng quyết định thành công

SALES SUPERVISOR, NHỮNG KỸ NĂNG QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG (P3)

Sales Supervisor, Những kỹ năng quyết định thành công ở phần 1 (P1) và 2 (P2) đã khái quát về chân dung cùng 2 kỹ năng chính yếu nhất là Giao tiếp và Quản lý, làm việc nhóm. Để thành công, bài viết tiếp theo sẽ đưa bạn đến phần kỹ năng huấn luyện, đào tạo.

0 Comments

End of content

No more pages to load