Giám đốc bán hàng khu vực (Asm), vùng (Rsm), làm những việc gì? Vai trò? Trách nhiệm? Nhiệm vụ của Asm gồm những gì? Các kỹ năng, yêu cầu công việc để Giám đốc bán hàng khu vực thành công gồm những kỹ năng, những yếu tố nào?…Tiếp nối bài viết về Vị trí Asm là gì? Làm sao để thành công và phát triển…

Thông tin bài viết này sẽ mang đến cho bạn những nội dung chi tiết hơn. Trước khi đi vào các nhiệm vụ cụ thể, bạn cần biết Vai trò và trách nhiệm của Giám đốc bán hàng khu vực là gì?

Vai trò và trách nhiệm

Là một quản lý cấp trung, nên vị trí Asm trở lên (RSM, NSD,…) có các vai trò gần như nhau, bao gồm:

 • Là cầu nối của Doanh nghiệp/Công ty và đội ngũ cấp dưới. Cũng như đối tác và khách hàng.
 • Là dự nguồn cho các cấp lãnh đạo cao hơn trong tương lai.
 • Là cố vấn cho cả cấp trên cũng như cấo dưới và khách hàng.
 • Đại diện ”hình ảnh” cho doanh nghiệp.
 • Có các trách nhiệm về quản lý (nhân sự, công nghệ, công cụ, hệ thống,..), trách nhiệm về phát triển kinh doanh gồm con người và hiệu quả công việc được giao.
 • Có trách nhiệm thực thi hoàn thành các công việc cấp trên giao phó.  

Từ các vai trò và trách nhiệm trên, chúng ta đi vào chi tiết nhiệm vụ của giám đốc bán hàng khu vực – Asm. Vì các thông tin cụ thể và chi tiết về nhiệm vụ sẽ giúp cho các bạn Asm, cũng như cấp Sales Supurvisor, hiểu được mình phải làm gì.

Giám đốc bán hàng khu vực - Asm Giám đốc bán hàng khu vực – Asm

Nhiệm vụ của giám đốc bán hàng khu vực – Asm

Tuỳ vào đặc thù của từng ngành và công ty, sẽ có những yêu cầu nhiệm vụ chi tiết khác nhau. Song, cơ bản yêu cầu công việc của Giám đốc bán hàng khu vực – Asm vẫn tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể sau:

 • Thiết lập, tổ chức và thực hiện hoàn thành mục tiêu doanh số, doanh thu được giao.
 • Xây dựng, phát triển hệ thống Nhà phân phối/đại lý, quản lý nhân sự, phát triển đội ngũ bán hàng, Pg theo kế hoạch đã lập.
 • Thường xuyên hướng dẫn, đào tạo đội ngũ bán hàng (S.Sup, Sales, Pg), đánh giá đội ngũ cấp dưới định kỳ dựa trên kết quả và các tiêu chí theo qui định.
 • Phối hợp với các phòng ban công ty trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự, marketing, sự cố,… của khu vực mình quản lý.
 • Xây dựng, phát triển đa dạng hệ thống kênh phân phối.
 • Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, thường xuyên cập nhật thông tin để kịp thời xử lý.
 • Giám sát quy trình chăm sóc khách hàng, dịch vụ hậu mãi, xây dựng quy trình hướng dẫn nhân viên giải quyết các khiếu nại của khách hàng.
 • Kiểm soát ngân sách, những hoạt động liên quan đến tài chính (Công ty, Npp, đối tác).
 • Xử lý các vấn đề phát sinh (trong thẩm quyền).
 • Lãnh đạo và quản lý đội ngũ bán hàng cấp dưới để đạt được các mục tiêu của Công ty về doanh thu, công nợ, độ phủ, trưng bày, ngân sách…
 • Đóng góp các ý kiến, phương pháp, sáng kiến để phát triển.
 • Nắm rõ và phát triển văn hoá công ty, tầm nhìn, sứ mạnh trong khả năng (Vùng/khu vực mình quản lý).
 • Phát triển các mối quan hệ (nội bộ và bên ngoài).

Các bạn có thể tham khảo thêm các thông tin chi tiết từng công ty yêu cầu về nhiệm vụ công việc trên các mạng tuyển dụng, các thông báo cụ thể của công ty đó.

Như vậy, mình đã chia sẽ về các thông tin cơ bản giám đốc bán hàng khu vực – Asm – Vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể.

Loạt bài viết về Asm, cấp quản lý các bạn tham khảo thêm tại đây.